تعرفه طرح توجیهی

بر اساس اعلام کانون، تعرفه ها به صورت زیر می باشند. لازم به ذکر است این تعرفه ها برای طرح امکانسنجی می باشد و بسته به نوع طرح قیمت ها می توانند متفاوت باشند. ردیف محدوده (میلیارد ريال) سرمایه گذاری ثابت نرخ پایه دستمزد (میلیون ريال) بیش از تا نرخ سال 90 1 0 10… ادامه خواندن تعرفه طرح توجیهی