برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

برنامه‌ریزی منابع سازمانی اختصاصی برای شرکت شما شامل: طراحی سایت فروشگاه اینترنتی CRM حسابداری تولید فروش پروژه کارمندان در سرور اختصاصی شرکت قابلیت ایجاد محدودیت دسترسی هر کاربر به سایر بخش ها.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ERP برچسب خورده با